Terugkijken: Inspiratietours aardgasvrije projecten – Buurt Energie Systeem Nijmegen

Platform31

Op veel plaatsen in het land wordt aan de energietransitie gewerkt en wordt kennis ontwikkeld. Om deze ontwikkelingen en praktijkkennis onder de aandacht te brengen organiseren Aedes en Platform31 met partners als Techniek NL, Netbeheerders NL en Bouwend Nederland digitale Inspiratietours voor professionals uit de corporatiesector en bouwsector.

De eerste etappe streek donderdag 11 november neer in Nijmegen. In de wijk Hengstdal werkt corporatie Woonwaarts, samen met partners Gemeente Nijmegen, Alliander en bewoners aan de aanleg van een Buurt Energie Systeem (BES). Hengstdal is een van de proeftuinen van het Programma Aardgasvrije Wijken.

Doel is een modulair duurzaam warmtenet aan te leggen, wat een kleinschalige warmteoplossing biedt voor zo’n 400-800 woningen. De potentiële gebruikers van het netwerk worden waarschijnlijk verenigd in een Energie-coöperatie en krijgen naar verwachting zeggenschap over de exploitatie van het netwerk. Alliander investeert in het BES met het oog op ‘proof-of-concept’. Wat komt erbij kijken en wat is de rol van de corporatie en andere partijen?

Verder lezen en terugkijken