Stappenplan Wijkprofielen

Programma Aardgasvrije Wijken

Dit stappenplan legt uit hoe gemeenten hun wijken beter kunnen leren kennen aan de hand van wijkprofielen. Deze wijkprofielen helpen bij het ontwikkelen van een bij de wijk passende communicatie- en participatieaanpak bij de transitie naar aardgasvrij.

Lees verder