Handreiking Participatie

Programma Aardgasvrije Wijken

Het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving is een grote opgave. Gemeenten hebben de regie om dit wijk voor wijk vorm te geven. Dat valt of staat bij het goed betrekken van en communiceren met bewoners. Deze handreiking helpt daarbij.

Lees verder