ParticipatieWijzer

ProDemos

De ParticipatieWijzer is een digitaal afwegingskader voor burgerparticipatie, dat is ontwikkeld voor wethouders, gemeenteambtenaren, raadsleden en hun ondersteuning.

De ParticipatieWijzer helpt gemeenten een gesprek te voeren en keuzes te maken over burgerparticipatie. De ParticipatieWijzer gaat in op de vraag waarom je als gemeente voor bepaalde participatiemethoden zou kiezen en hoe je kunt omgaan met initiatieven van burgers. Daarnaast geeft de ParticipatieWijzer inzicht in de manier waarop elk van de participatiemethoden bijdraagt aan een aantal democratische waarden van lokaal goed bestuur. Om de verschillende participatiemethoden te kunnen vergelijken, is door middel van sterren aangegeven hoe ze ‘scoren’ op elk van deze democratische waarden.

Naar de pagina