Omgaan met verward gedrag voor woningcorporaties

Verwey-Jonker Instituut

Het Verwey-Jonker Instituut heeft, in opdracht van de vereniging van woningcorporaties Aedes, een toolkit met hulpmiddelen ontwikkeld die medewerkers en leidinggevenden van corporaties helpt bij de omgang met verward gedrag.

Bekijk de publicatie