Met bewoners naar een leefbare en veilige buurt

Verwey-Jonker Instituut

Den Haag subsidieert bewonersinitiatieven die willen bijdragen aan de leefbaarheid en veiligheid van hun buurt voor bijvoorbeeld buurtinterventieteams en buurtpreventieteams. Het Verwey-Jonker Instituut evalueerde de regeling. We concluderen dat de bewonersinitiatieven een bescheiden maar relevante bijdrage leveren aan de leefbaarheid en veiligheid in hun woonomgeving.

Naar de pagina