Krachten bundelen in de buurt: 5 inspirerende verbindingen tussen sociaal werk en ggz bekeken door ervaringsdeskundige bril

Platform31

Werken aan een sluitende aanpak voor personen met verward gedrag stond de afgelopen jaren hoog op de agenda. Maar, hoe kom je tot een persoonsgerichte aanpak voor de groep waar voldoende en toereikende levensbrede hulp nodig is, zodat zij optimaal deel kunnen nemen aan de samenleving?

Naar de pagina