De dialoog als voertuig voor netwerkontwikkeling

Een beschrijving van de Dialoogmethode ontwikkeld bij RVO

Opgavegericht werken, talentgericht werken en intern verbinden om buiten meer impact te bereiken: hoe ziet dat eruit in termen van gedrag? En als we dat helder hebben, via welke ‘besmettingsstrategie’ langs welke ‘sociale platforms’ laten we dit dan z’n werk doen in de organisatieontwikkeling?

Bovenstaande vragen komen aan bod in een dialoogmethode die is ontwikkeld om opgavegericht (samen) te werken in teams en daarmee organisatie- en netwerkontwikkeling te stimuleren. Het is in te zetten voor alle teams waarbij sprake is van een gemeenschappelijk doel en onderlinge afhankelijkheid in het bereiken van dat doel. Dat kunnen project- of programmateams zijn, maar ook opgaveteams, ketens of netwerken.

Lees verder