Koerskaarten Opgavegericht werken

De Koers

Met deze serious game kunnen teams spelenderwijs vertrouwd raken met opgavegericht werken. Aan de hand van een aantal vragen voeren spelers een dialoog om samen een specifiek thema te onderzoeken en betekenis te geven.

De koerskaarten zijn een hulpmiddel voor samenwerkingsverbanden die verbonden zijn rond een opgave om hun aanpak te onderzoeken en zo nodig bij te stellen. Zo krijgt opgavegericht werken een extra impuls.

Het werkt het beste, als de spelersgroep divers is samengesteld. Het spel krijgt meer dynamiek wanneer verschillende disciplines zijn vertegenwoordigd en de spelers afkomstig zijn uit verschillende organisaties of organisatieonderdelen.

De online kaarten zijn voor gemeenten en andere overheden gratis aan te vragen via grenzeloossamenwerken@rijksoverheid.nl.

Lees verder