Inzetten van kunst zorgt voor leefbare wijken

Movisie

Movisie leerde afgelopen jaar over wat werkt in het opzetten en uitvoeren van culturele interventies om de leefbaarheid in wijken te vergroten. Dit deden we samen met de kunstprojecten van kennisorganisatie Kunstcircuit uit Deventer en Buurtopera Malpertuis uit Maastricht.

We verkregen inzicht in wat werkt in de samenwerking tussen het cultureel en sociaal domein, en wat deze samenwerking oplevert voor de leefbaarheid van wijken. Dit artikel vat de belangrijkste opbrengsten op deze twee onderzoeksvragen samen.

Lees hier het volledige artikel