Evaluatie Buurthuizen van de Toekomst: Drie vervolgscenario's

Verwey-Jonker Instituut

In 2012 is de gemeente Den Haag gestart met het concept Buurthuis van de Toekomst. Dit zijn sportverenigingen, zorg- en welzijnsinstellingen en vrijwilligersorganisaties in de wijk die naast hun hoofdactiviteit aanvullende activiteiten ondernemen. De activiteiten bestaan onder andere uit de verhuur van ruimtes en activiteiten voor en door buurtbewoners.

Naar de pagina