Empowermentscan voor participatie: zien wat de ander kan en wil

Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving

Het Overlegorgaan Fysieke Leefomgeving (OFL) ontwikkelde een empowermentscan voor participatie. Daarmee kunnen gemeenten en andere initiatiefnemers in aardgasvrije wijken meer grip krijgen op het participatieproces. Het eerste volwaardige prototype van de scan is inmiddels gereed.

De empowermentscan is een hele concrete en praktische doorvertaling van de nieuwe kijk op participatie, die het OFL aan het ontwikkelen is. De scan helpt initiatiefnemers in aardgasvrije wijken, of dat nu gemeenten zijn of bewoners, erachter te komen wat andere betrokkenen willen en kunnen bijdragen. Met die kennis kunnen initiatiefnemers zich richten op de meest passende vormen van participatie in wijken die van het aardgas af gaan.

Lees verder