De wortel en de stok: Praktijklessen uit een gebiedsgerichte probleemaanpak van ondermijning

Politie en Wetenschap

De laatste jaren werken politie, gemeente en andere overheden steeds meer samen om de inbedding van georganiseerde criminaliteit in buurten tegen te gaan, maar dit blijkt geen eenvoudige opgave. In dit onderzoek is een multidisciplinair team gedurende een half jaar intensief gevolgd en zijn de randvoorwaarden en lessen van een lokale ondermijningsaanpak in kaart gebracht.

Naar de pagina