Casusonderzoek ketensamenwerking ’s-Hertogenbosch: Een onderzoek naar de ketensamenwerking rond kwetsbare huishoudens

Verwey-Jonker Instituut

De wijkteams in ’s-Hertogenbosch hebben de opdracht gekregen om passende en effectieve ondersteuning te organiseren voor de meest kwetsbare inwoners. Optimale afstemming met en tussen ketenpartners is daarvoor van groot belang.

Naar de pagina