Stappenplan Wijkprofielen

Programma Aardgasvrije Wijken

Dit stappenplan legt uit hoe gemeenten hun wijken beter kunnen leren kennen aan de hand van wijkprofielen. Deze wijkprofielen helpen bij het ontwikkelen van een bij de wijk passende communicatie- en participatieaanpak bij de transitie naar aardgasvrij. Lees meer

Handreiking Participatie

Programma Aardgasvrije Wijken

Het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving is een grote opgave. Gemeenten hebben de regie om dit wijk voor wijk vorm te geven. Dat valt of staat bij het goed betrekken van en communiceren met bewoners. Deze handreiking helpt daarbij. Lees meer

Video: Buurtconciërges in Lelystad

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

In verschillende Lelystadse wijken worden sinds 2020 in totaal negen buurtconciërges ingezet. Zij zijn de ‘ogen en oren’ van buurtbewoners. Zij onderhouden contacten met de bewoners, zorgen dat de buurt netjes blijft en eventuele klachten vanuit de buurt spelen zij door naar de juiste instanties. Lees meer

Wijkaanpak: van legpuzzel naar ecosysteem

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Hoe kunnen we in onze wijkaanpak echt anders gaan denken en werken? Een animatiefilm van 5 minuten legt uit hoe er mooie initiatieven en oplossingen ontstaan als je niet náár de wijk kijkt, maar vanuit de wijk. Lees meer

Video: Jongereverslaggever in Tilburg-West

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Bewoners, bedrijven en lokale ondernemers willen de leefbaarheid in Tilburg-West verbeteren. De jongereverslaggever van het ministerie van BZK maakt een videoreportage in de wijk. Lees meer

Video: minister Ollongren op werkbezoek in Tilburg-West en Roosendaal

Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Wijkprofessionals, jonge bewoners en lokale bestuurders informeren tijdens een werkbezoek van Kajsa Ollongren over de leefbaarheid en veiligheid in twee wijken in Tilburg en Roosendaal. Lees meer

Wijkaanpak Samen voor Overvecht

Ministerie van BZK/Gemeente Utrecht

Samen met bewoners, ondernemers en professionals werkt de gemeente Utrecht aan de wijkaanpak Samen voor Overvecht. Met de wijkaanpak willen we niet alleen praten en plannen maken, maar ook vooral doen. Dit artikel belicht een aantal resultaten uit het voorjaar van 2021. Lees meer

Opgaven verbinden in de wijk: het kan!

Platform31

Kunnen we de energietransitie als vliegwiel benutten om de leefbaarheid in kwetsbare wijken te verbeteren? Juist in zulke wijken spelen immers allerlei sociale en fysieke opgaven. Voor gemeenten is het verbinden van opgaven vaak een complexe uitdaging. Maar het kan en het inspiratieboek Opgaven Verbinden in de Wijk laat zien hoe. Lees meer

Lessen en aanbevelingen voor de Wijk van Morgen

Stekademy

Lessen en aanbevelingen van de deelnemers van de masterclass 'Wijk van Morgen'. Lees meer

Op gestructureerde wijze opgaven verbinden in de wijk

Platform31

Het leggen van verbindingen tussen verschillende opgaven in een wijk en de energietransitie is in theorie enorm kansrijk. De praktijk is echter weerbarstig. Want hoe doe je dat? De Canadese SNAP-aanpak biedt inspiratie. De aanpak is na vijf jaar geëvalueerd en het succes is nu bewezen. Lees meer

Het Uitdaagrecht vanuit twee perspectieven

Lokale Democratie

Hoe werkt het Uitdaagrecht in de praktijk? Hoe gaat een gemeente hier bijvoorbeeld mee om? En hoe pakt een uitdager een challenge aan? In onderstaande interviews vertellen zowel de uitdager als de gemeente over een challenge in de gemeente Amstelveen. Lees meer

Uitdaagrecht in Groningen, Rotterdam en Amsterdam

Lokale Democratie

Hoe zorg je ervoor dat bewoners van jouw gemeente zich meer gehoord en gezien voelen en meer invloed kunnen uitoefenen? Het uitdaagrecht is een mooi instrument om co-creatie en participatie vorm te geven. In dit filmpje vertellen betrokkenen wat het uitdaagrecht voor hun gemeente betekent. Lees meer

Wijkbedrijf Selwerd: meedoen voor jezelf én de wijk

Platform31

In de Groningse wijk Selwerd opende vijf jaar geleden het Wijkbedrijf zijn deuren. Een plek waar bewoners leren, werken en ondernemen. Bijdragen aan de leefbaarheid van de wijk zorgt voor verbinding met de omgeving. Daarom is het Wijkbedrijf een belangrijke partner voor de gemeente binnen de integrale wijkvernieuwing van Selwerd. Lees meer

Kunst kan leefbaarheid in wijken vergroten

Movisie

De leefbaarheid van kwetsbare wijken en buurten gaat achteruit. Verschillen tussen ‘goede’ en ‘kwetsbare’ wijken worden daarmee groter. De verbinding van cultuur en welzijn kan de leefbaarheid van kwetsbare wijken vergroten. Initiatieven uit heel Nederland laten zien hoe ze dat doen. Lees meer

Integrale wijkaanpak begint bij zeggenschap inwoners

Movisie

Meerdere studies en experts wijzen op verminderde leefbaarheid en veiligheid in de meest kwetsbare wijken. In deze gebieden lopen vraagstukken rond armoede, laaggeletterdheid, gezondheid, veiligheid, onderwijs en zorg en meer in elkaar over. Lees meer

Dierbare gebouwen in kwetsbare wijken

Platform31

Gebouwen waar mensen van houden – omdat ze mooi, kenmerkend voor de buurt of een waardevolle ontmoetingsplek zijn – krijgen niet altijd de aandacht die ze verdienen. Juist in kwetsbare wijken, waar de openbare ruimte vaak te wensen overlaat, is de betekenis van dergelijke geliefde plekken groot. Bij de energietransitie kunnen ze daarom een belangrijke rol vervullen. Lees meer

Buurtplatforms: een uitkomst, maar niet voor mijn buurvrouw

Movisie

Het risico bestaat dat online buurtplatforms bestaande verschillen in de samenleving vergroten. Meedoen in de digitale samenleving vereist namelijk een set middelen en vaardigheden waar niet iedereen over beschikt. Lees meer

Participatie & openbare verlichting: Een praktische handleiding

Licht en Donker Advies

Inwoners en ondernemers zijn meer en meer zelf actief in de openbare ruimte. De ambities vanuit de overheid op dit vlak zijn groot – zeker bij bestuurders – en de publicaties zijn talrijk. Maar wat als je concreet aan de slag gaat met participatie bij openbare verlichting? Het participatiebeleid van je eigen overheid vormt dan een belangrijk kader en is richtinggevend. Dat biedt echter vaak net niet voldoende houvast voor je eigen werkveld. Hetzelfde geldt voor alle algemene publicaties over participatie. Deze handleiding is gemaakt samen met diverse overheden (zie colofon) en richt zich specifiek op openbare verlichting. Lees meer

Handreiking Participatie Wijkaanpak Aardgasvrij

Programma Aardgasvrije Wijken

Voor de meeste mensen is het aardgasvrij maken van hun huis niet vanzelfsprekend. Er zijn veel onzekerheden over bijvoorbeeld kosten en technieken. Het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving is dan ook een grote opgave. Gemeenten hebben de regie om dit wijk voor wijk vorm te geven. Dat valt of staat bij het goed betrekken van en communiceren met bewoners. Deze handreiking helpt daarbij. Lees meer

ParticipatieWijzer

ProDemos

De ParticipatieWijzer is een digitaal afwegingskader voor burgerparticipatie, dat is ontwikkeld voor wethouders, gemeenteambtenaren, raadsleden en hun ondersteuning. Lees meer