Op gestructureerde wijze opgaven verbinden in de wijk

Platform31

Het leggen van verbindingen tussen verschillende opgaven in een wijk en de energietransitie is in theorie enorm kansrijk. De praktijk is echter weerbarstig. Want hoe doe je dat? De Canadese SNAP-aanpak biedt inspiratie. De aanpak is na vijf jaar geëvalueerd en het succes is nu bewezen. Lees meer

Het Uitdaagrecht vanuit twee perspectieven

Lokale Democratie

Hoe werkt het Uitdaagrecht in de praktijk? Hoe gaat een gemeente hier bijvoorbeeld mee om? En hoe pakt een uitdager een challenge aan? In onderstaande interviews vertellen zowel de uitdager als de gemeente over een challenge in de gemeente Amstelveen. Lees meer

Uitdaagrecht in Groningen, Rotterdam en Amsterdam

Lokale Democratie

Hoe zorg je ervoor dat bewoners van jouw gemeente zich meer gehoord en gezien voelen en meer invloed kunnen uitoefenen? Het uitdaagrecht is een mooi instrument om co-creatie en participatie vorm te geven. In dit filmpje vertellen betrokkenen wat het uitdaagrecht voor hun gemeente betekent. Lees meer

Wijkbedrijf Selwerd: meedoen voor jezelf én de wijk

Platform31

In de Groningse wijk Selwerd opende vijf jaar geleden het Wijkbedrijf zijn deuren. Een plek waar bewoners leren, werken en ondernemen. Bijdragen aan de leefbaarheid van de wijk zorgt voor verbinding met de omgeving. Daarom is het Wijkbedrijf een belangrijke partner voor de gemeente binnen de integrale wijkvernieuwing van Selwerd. Lees meer

Integrale wijkaanpak begint bij zeggenschap inwoners

Movisie

Meerdere studies en experts wijzen op verminderde leefbaarheid en veiligheid in de meest kwetsbare wijken. In deze gebieden lopen vraagstukken rond armoede, laaggeletterdheid, gezondheid, veiligheid, onderwijs en zorg en meer in elkaar over. Lees meer

Kunst kan leefbaarheid in wijken vergroten

Movisie

De leefbaarheid van kwetsbare wijken en buurten gaat achteruit. Verschillen tussen ‘goede’ en ‘kwetsbare’ wijken worden daarmee groter. De verbinding van cultuur en welzijn kan de leefbaarheid van kwetsbare wijken vergroten. Initiatieven uit heel Nederland laten zien hoe ze dat doen. Lees meer

Dierbare gebouwen in kwetsbare wijken

Platform31

Gebouwen waar mensen van houden – omdat ze mooi, kenmerkend voor de buurt of een waardevolle ontmoetingsplek zijn – krijgen niet altijd de aandacht die ze verdienen. Juist in kwetsbare wijken, waar de openbare ruimte vaak te wensen overlaat, is de betekenis van dergelijke geliefde plekken groot. Bij de energietransitie kunnen ze daarom een belangrijke rol vervullen. Lees meer

Buurtplatforms: een uitkomst, maar niet voor mijn buurvrouw

Movisie

Het risico bestaat dat online buurtplatforms bestaande verschillen in de samenleving vergroten. Meedoen in de digitale samenleving vereist namelijk een set middelen en vaardigheden waar niet iedereen over beschikt. Lees meer

Participatie & openbare verlichting: Een praktische handleiding

Licht en Donker Advies

Inwoners en ondernemers zijn meer en meer zelf actief in de openbare ruimte. De ambities vanuit de overheid op dit vlak zijn groot – zeker bij bestuurders – en de publicaties zijn talrijk. Maar wat als je concreet aan de slag gaat met participatie bij openbare verlichting? Het participatiebeleid van je eigen overheid vormt dan een belangrijk kader en is richtinggevend. Dat biedt echter vaak net niet voldoende houvast voor je eigen werkveld. Hetzelfde geldt voor alle algemene publicaties over participatie. Deze handleiding is gemaakt samen met diverse overheden (zie colofon) en richt zich specifiek op openbare verlichting. Lees meer

Handreiking Participatie Wijkaanpak Aardgasvrij

Programma Aardgasvrije Wijken

Voor de meeste mensen is het aardgasvrij maken van hun huis niet vanzelfsprekend. Er zijn veel onzekerheden over bijvoorbeeld kosten en technieken. Het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving is dan ook een grote opgave. Gemeenten hebben de regie om dit wijk voor wijk vorm te geven. Dat valt of staat bij het goed betrekken van en communiceren met bewoners. Deze handreiking helpt daarbij. Lees meer

ParticipatieWijzer

ProDemos

De ParticipatieWijzer is een digitaal afwegingskader voor burgerparticipatie, dat is ontwikkeld voor wethouders, gemeenteambtenaren, raadsleden en hun ondersteuning. Lees meer

Wijkpark vernieuwd met denk- en doekracht van bewoners

Platform31

Dankzij de inzet van bewoners en ondernemers is het Cromvlietplein in het Haagse Laakkwartier getransformeerd tot een wijkpark met allure. Wijkmanager John Nieuwmans: “Het wijkpark zorgt voor een vliegwieleffect. Bewoners zijn trots op hun wijk, gaan kansen zien voor hun buurt en voor zichzelf. Daar plukken we in de toekomst, met de energietransitie, de vruchten van.” Lees meer

Vanuit de belevingswereld van bewoners aan de slag met aardgasvrij

Platform31

Dankzij een socialdesignaanpak praat de gemeente in de Dordrechtse wijk Crabbehof met bewoners niet alleen over de energietransitie, maar ook over de vraag waarvan ze gelukkig worden. Angelique Meijer, wijkmanager in Crabbehof, werd geïnterviewd voor de inspiratiereeks Opgaven Verbinden in de Wijk. Lees meer

De Wijkverbinder - online tool

KIS

Door ontmoeting kunnen vooroordelen worden tegengegaan en scheidslijnen tussen groepen worden overbrugd. Maar hoe en wanneer werkt dit? KIS ontwikkelde een handige online tool: De Wijkverbinder. Hierin is wetenschappelijke kennis praktisch toepasbaar gemaakt voor gemeenten, sociaal professionals en actieve burgers. Lees meer

Groen in kwetsbare wijken

Platform31

In buurten waar veel mensen met een laag inkomen wonen is vaak minder omgevings- en recreatiegroen dan in rijkere buurten. Het is daar dan ook meestal weinig aanlokkelijk om buiten te zijn. En dat terwijl buitenlucht, groen en water zo goed voor ons zijn. Lees meer

Aanleg warmtenet zorgt voor veiligere en gezondere straat

Platform31

In één klap een gezondere, fijnere, veiligere én aardgasvrije wijk. In de Plutolaan in de Groningse wijk Paddepoel is de aanleg van het warmtenet benut om ook klimaatbestendige maatregelen door te voeren én samen met bewoners de openbare ruimte opnieuw in te richten. Gemeente, bewoners en energieleverancier Warmtestad sloegen de handen ineen om de straat klimaatadaptief, leefbaarder en veiliger te maken. Lees meer

Wij in de Wijk 2: Werken aan sociale samenhang in buurten en wijken

Movisie

Je hoeft er in Nederland niet alleen voor te staan. Dat is met de coronacrisis wel weer eens bewezen. Wat zijn er veel mensen die hulp bieden. De coronacrisis maakte en maakt niet alleen duidelijk dat mensen elkaar nodig hebben en op elkaar zijn aangewezen, maar ook hoe belangrijk een sterke sociale basis is. Lees meer

Dubbel Duurzame oplossingen in de Abdij- en Torenbuurt

Platform31

Omdat verduurzaming niet alleen over huizen gaat, maar ook over mensen, ontwikkelde de Tilburgse woningcorporatie Tiwos het ‘Dubbel Duurzaam’-principe. Tegelijk met de renovatie van de Abdij- en Torenbuurt zoeken corporatie en gemeente ook naar duurzame oplossingen voor andere problemen van bewoners. Lees meer

Leren van rampenpreventie om wijken vooruit te helpen

Platform31

In de inspiratiereeks Opgaven Verbinden in de Wijk presenteert het experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken iedere twee weken een inspirerend voorbeeld rondom het verbinden van opgaven in de wijk. Deze keer gebruiken we inspiratie uit het buitenland om te laten zien hoe preventieve maatregelen bij het voorkomen van rampen meerdere doelen kunnen dienen. Lees meer

Ontmoeten en draagvlak gaan hand in hand

Platform31

In de Rotterdamse wijk Pendrecht opende de gemeente een huiskamer midden in de wijk als broedplaats voor nieuwe ideeën. Als centraal punt in de wijk is het dé plek om bewoners te informeren en met hen in gesprek te gaan over de energietransitie en andere veranderingen in de wijk. Onder meer door gebruik te maken van een socialmarketingonderzoek sluit de huiskamer nauw aan bij de leefwereld van bewoners. Lees meer