Doe-het-zelfsurveillance

Een onderzoek naar de werking en effecten van WhatsApp-buurtgroepen

WhatsApp-buurtgroepen zijn een ingeburgerd fenomeen geworden in Nederland. Veel mensen houden hun eigen buurt in de gaten. Op grote schaal alarmeren ze elkaar over verdachte zaken via WhatsApp. Het Verwey-Jonker Instituut onderzocht hoe deze WhatsApp-buurtgroepen functioneren en welke bijdrage ze leveren aan sociale veiligheid. Lees meer

Huurders met verward gedrag

Ondersteuningsbehoeften van medewerkers in de corporatiesector

Het Verwey-Jonker Instituut deed onderzoek onder medewerkers van woningcorporaties naar de omgang met huurders met verward gedrag. Doel van het onderzoek is nagaan welke kennis en vaardigheden corporatiemedewerkers zouden kunnen gebruiken. Lees meer

Sturen op gemengde wijken

Verkennend onderzoek in zes steden

Is de gemengde wijk nog een relevant beleidsconcept voor stedelijke partijen in dit tijdsgewricht? In dit rapport verbindt Platform31 de beleidspraktijk van 6 steden met de beleidshistorie van de gemengde wijk in Nederland en met inzichten uit de wetenschap, onder andere door interviews met bijna 40 strategen en bestuurders over de gemengde wijk. Lees meer

Duurzaamheid door Haagse wijken

Evaluatie van een waarderingssubsidie

Het is de ambitie van gemeente Den Haag om in 2040 klimaatneutraal te zijn. De gemeente stimuleert burgers om een actieve bijdrage te leveren via de regeling ‘Duurzaamheid door Haagse wijken’, die sinds 2013 bestaat. Lees meer

Leren van de wijkaanpak

Van wijkaanpak naar buurtaanpak

Dit rapport blikt terug op de afgelopen 10 jaar wijkaanpak in Utrecht. In die jaren is geregeld onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de wijkaanpak. We blikken terug op enkele van deze onderzoeken en benoemen leerpunten en succesfactoren. Daarnaast volgt een analyse om inzicht te krijgen in de aandachtsbuurten van dit moment. Lees meer

Doen wat nodig is voor inwoners: ervaringen uit de City Deal inclusieve stad

Veel Nederlanders kampen met problemen die hun bestaanszekerheid raken, zoals werkloosheid en armoede-, schulden-, of woonproblematiek. Bij de hulp aan deze mensen komen vaak meerdere wetten kijken. Lees meer

De functies van bewonersoverlegorganisaties in een veranderende samenleving

Over de functies van bewonersoverlegorganisaties tegen de achtergrond van bewonersparticipatie en andere hedendaagse maatschappelijke ontwikkelingen

In dit onderzoek is in kaart gebracht welke ontwikkelingen het speelveld van bewonersoverlegorganisaties (boo’s) beïnvloeden en wat voor gevolgen dit heeft voor de functies die ze vervullen. Ook wordt ingegaan op hoe boo's zichzelf kunnen heruitvinden door in te spelen op nieuwe uitdagingen, gecreëerd door nieuwe burgercollectieven. Lees meer

Wat werkt bij integraal werken in de wijk

Cliënt en professional - In vertrouwen samenwerken aan een oplossing

Hoe werk je als professional samen met je cliënt in goed vertrouwen aan een oplossing? Succesvolle professionals hebben aandacht voor de interactie met hun cliënt en scoren hoog op alliantie. Voor het ontwikkelen van zowel een persoonlijke alliantie als een taakalliantie zijn verschillende voorwaarden te onderscheiden. Lees meer