Bewonersparticipatie in aandachtswijken

Bewoners hebben invloed op de leefbaarheid van hun buurt en kunnen er een positieve bijdrage aan leveren. De overheid wil bewoners stimuleren betrokken te zijn bij hun wijk en de zeggenschap van bewoners versterken. In het kader van voortgangsrapportage wijkenaanpak 2012 is onderzoek gedaan naar hoe de bewonersparticipatie zich in de afgelopen jaren heeft ontwikkeld. Lees meer

Samenleven met verschillen

Het Verwey-Jonker Instituut en Bureau Onderzoek en Statistiek (O+S) hebben een grootschalig onderzoek uitgevoerd naar vertrouwen en spanningen tussen bevolkingsgroepen in twintig Amsterdamse buurten. Het onderzoek gebeurde in opdracht van de Amsterdamse stadsdelen Nieuw-West, West, Oost, Zuid en Zuidoost. Lees meer

Ernstig overlastgevende gezinnen aangepakt

Een onderzoek naar de aanpak ernstig overlastgevende gezinnen met politie- en justitiecontacten van de gemeente Utrecht. Dit rapport biedt inzicht in de opzet en werkwijze van deze vernieuwende en vergaande vorm van samenwerking om criminaliteit en overlast rond deze multiprobleemgezinnen terug te dringen. Lees meer