Vastgoedinvesteringen met impact

Corona, geldgebrek en de grote opgave rond de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed dwingt gemeenten, scholen, stichtingen en verenigingen kritisch naar het eigen vastgoed te kijken. Draagt het nog bij aan de maatschappelijke doelen? Hoe kan je daarop sturen? In deze publicatie worden vier accommodaties besproken die een belangrijke maatschappelijke functie hebben voor hun dorp of stad. Ze staan in Austerlitz, Eemnes, Delft en Utrecht. Ze laten zien wat er allemaal mogelijk is als ontmoetingsplek in de buurt. Lees meer

Sociaal weerbaar in de wijk

Over een gekantelde inzet op werk, onderwijs en hulpverlening bij sociale achterstand

Nederland kent een traditie van stedelijk beleid. Dat is niet zonder succes gebleken: Nederland kent geen getto’s of wijken waar de overheid liever niet meer komt. Maar dat is geen gelopen race; in te veel wijken van Nederland nemen de problemen toe. Lees meer

Werken aan opgaven in de wijk

Gebiedsgerichte organisatiemodellen in vier gemeenten

Hoe komen gemeenten tot een gebiedsgerichte prioritering van wijken en opgaven? Welke organisatievormen worden ingezet voor de gebiedsgerichte werkwijze en waarom? En in hoeverre is een gebiedsgerichte aanpak een antwoord op meerdere opgaven? Platform31 onderzocht de werkwijze in vier gemeenten en bundelde de voorbeelden, geleerde lessen en aanbevelingen. Lees meer

Knelpunten en oplossingen voor het sociaal bereik van instanties op wijkniveau

Bouchra Dibi constateert dat een grote groep kwetsbare bewoners het heeft opgegeven. Zij maken geen gebruik (meer) van het aanbod van de verschillende instanties in de wijk. Wat gaat hier mis? Welke verkeerde aannames worden er aan beide kanten gemaakt? Hoe kunnen we het vertrouwen weer herstellen? Tientallen bewoners en ‘frontliniewerkers’ geven antwoord op deze vragen. Lees meer

Kamerbrief kabinetsreactie verslag werkgroep Halsema en Manifest 15 burgemeesters

Minister Ollongren stuurt een brief met de Kabinetsreactie op het verslag van de werkgroep “Sociale Impact van de Coronacrisis” (onder leiding van burgemeester Halsema) en het Manifest “Kom op voor de meest kwetsbare gebieden” van 15 burgemeesters. Lees meer

Inventarisatie van werkzame principes in kwetsbare wijken

Wat zijn werkzame principes in kwetsbare gebieden? Dat was de centrale vraag van een online dialoog tussen non-profitorganisaties, bedrijven, gemeenten en andere overheden. De intensieve sessie leverde bijna 3000 adviezen, meningen en inzichten op. Lees meer

Kom op voor de meest kwetsbare gebieden

Urgente oproep 15 burgemeesters voor ondersteuning om tweedeling tegen te gaan

De burgemeesters van vijftien grote steden willen dat er meer geld komt om bewoners van kwetsbare wijken te helpen. De ondertekenaars van een manifest dat het kabinet oproept tot actie, maken zich grote zorgen over de gevolgen van de coronacrisis in hun gemeente. Lees meer

Eindverslag Werkgroep Sociale Impact van de Coronacrisis

De coronacrisis heeft grote sociale gevolgen voor jongeren, zzp'ers en flexwerkers. Hun bestaanszekerheid is onzeker geworden en er dreigen financiële problemen. De Tijdelijke Werkgroep Sociale Impact heeft de afgelopen weken een analyse gemaakt van de sociale gevolgen van de coronacrisis. In het rapport staan drie aandachtspunten voor de toekomst. Lees meer

Wijk in zicht

De centrale vraag in dit onderzoek is: welke factoren dragen bij aan verval van kwetsbare wijken en hoe kan een negatieve ontwikkeling worden voorkomen of omgebogen? Naast een literatuurverkenning, om lessen te trekken uit de wetenschap en uit de beleidspraktijk van de afgelopen decennia, voerde Platform31 kwalitatief onderzoek uit in elf wijken in zes steden. Lees meer