Kamerbrief over gebiedsgerichte aanpak leefbaarheid en veiligheid

Minister Ollongren reageert op een aantal recente onderzoeken naar leefbaarheid en kwetsbare wijken. Lees meer

Ontwikkelbuurten: Eerste lessen en aanbevelingen

De Hogeschool van Amsterdam voert langs drie lijnen een actie-onderzoek uit naar participatie en integraal werken in de Ontwikkelbuurten in Amsterdam. In deze tussenrapportage worden de voorlopige bevindingen gedeeld in de vorm van zeven aandachtspunten, twee case studies en drie voorwaarden voor de komende processen. Lees meer

Van polarisatie naar verbinding in buurten

Handreiking, stappenplan en praktijkvoorbeelden

Hoe kan je als gemeente of buurtprofessional vroegtijdig polarisatie op buurtniveau signaleren, voorkomen en verminderen? En hoe versterk je verbinding en cohesie tussen groepen? KIS ontwikkelde een praktische handreiking voor de partijen die op buurtniveau te maken hebben met polarisatie. Lees meer