Leren van de wijkaanpak

Van wijkaanpak naar buurtaanpak

Dit rapport blikt terug op de afgelopen 10 jaar wijkaanpak in Utrecht. In die jaren is geregeld onderzoek gedaan naar de effectiviteit van de wijkaanpak. We blikken terug op enkele van deze onderzoeken en benoemen leerpunten en succesfactoren. Daarnaast volgt een analyse om inzicht te krijgen in de aandachtsbuurten van dit moment. Lees meer