Huurders met verward gedrag

Ondersteuningsbehoeften van medewerkers in de corporatiesector

Het Verwey-Jonker Instituut deed onderzoek onder medewerkers van woningcorporaties naar de omgang met huurders met verward gedrag. Doel van het onderzoek is nagaan welke kennis en vaardigheden corporatiemedewerkers zouden kunnen gebruiken. Lees meer

Doen wat nodig is voor inwoners: ervaringen uit de City Deal inclusieve stad

Veel Nederlanders kampen met problemen die hun bestaanszekerheid raken, zoals werkloosheid en armoede-, schulden-, of woonproblematiek. Bij de hulp aan deze mensen komen vaak meerdere wetten kijken. Lees meer

Wat werkt bij integraal werken in de wijk

Cliënt en professional - In vertrouwen samenwerken aan een oplossing

Hoe werk je als professional samen met je cliënt in goed vertrouwen aan een oplossing? Succesvolle professionals hebben aandacht voor de interactie met hun cliënt en scoren hoog op alliantie. Voor het ontwikkelen van zowel een persoonlijke alliantie als een taakalliantie zijn verschillende voorwaarden te onderscheiden. Lees meer