QuickScan 12min risicojeugd: Omvang en aanpak in regulier basisonderwijs

Middels een QuickScan is de doelgroep 12min risicojeugd in het basisonderwijs in kwetsbare wijken in de G4 in beeld gebracht. Conclusies en aanbevelingen hebben met name betrekking op de inzet van regievoering op wijkniveau, omdat het hier veelal aan ontbreekt in deze wijken. Lees meer

Burgerinitiatieven en wijkteams

De kracht van verbinding

In wijken ontstaan soms burgerinitiatieven die de sociale netwerken in de wijk versterken en kinderen en jongeren een plek bieden om veilig op te groeien. De aanleiding is vaak een lokale behoefte waar de initiatiefnemer mee in aanraking is gekomen. Wijkprofessionals kunnen burgerinitiatieven ondersteunen. Deze publicatie beschrijft wat daarbij hun rol is. Ook geeft de publicatie inspirerende praktijkvoorbeelden, waarbij initiatiefnemers in geluidsfragmenten hun verhaal vertellen. Lees meer

Weerbare individuen, weerbare gemeenschappen

Een inventarisatie van interventies gericht op het versterken van weerbaarheid van individuen en gemeenschappen

In Nederland kennen we meerdere interventies voor het versterken van weerbaarheid en veerkracht. Welke zijn dat? Hoe effectief zijn ze? Wat zijn de werkzame elementen en wat is de theoretische onderbouwing? Lees meer

Uit de duivelskring van armoede

Wat sociaal werkers en medewerkers van kinderen peuteropvang kunnen betekenen in de aanpak van armoede in Noord-Nederland

Wat kunnen sociaal werkers en medewerkers van kinder- en peuteropvang betekenen in de aanpak van armoede in Noord-Nederland? In opdracht van de Tintengroep schreven onderzoekers Radboud Engbersen en Jurriaan Omlo een onderzoeksrapport over armoede en schuldenproblematiek in Noord-Nederland. Lees meer