Wat werkt bij het succesvol toeleiden van jongeren naar werk

In Nederland bevindt zich nog steeds een relatief grote groep jongeren in een kwetsbare positie. Zij hebben geen betaald werk, volgen geen onderwijs en/of worstelen met complexe problemen. Dit dossier beschrijft welke werkzame elementen je kunt inzetten om jongeren in een kwetsbare positie te laten participeren op de arbeidsmarkt. Lees meer