Atlas van Afgehaakt Nederland

In de Atlas van afgehaakt Nederland verkennen René Cuperus en Josse de Voogd hoe maatschappelijke verschillen tussen mensen neerslaan op de ‘electorale kaart’ van Nederland. Ze laten zien hoe, vaak gestapelde, verschillen in opleidingsniveau, inkomen en gezondheid zich vertalen in sociaal-culturele voorkeuren en politieke keuzes en hoe die over het land zijn verdeeld. Lees meer

Onderzoek: buurtsportcoaches zorgen voor meer sociale binding in de wijk

Voldoende en regelmatig bewegen is goed voor de gezondheid. Samen sporten zorgt ook voor verbinding tussen bewoners in een wijk of buurt. In veel gemeenten werken daarom buurtsportcoaches: professionals die als overkoepelend doel hebben de sportparticipatie van bewoners te verhogen. Lees meer

Wat draagt bij aan ‘een buurt voor iedereen’?

De ambitie in Nederland is dat alle inwoners wonen zoals zij dit zelf willen, contacten onderhouden en meedoen in de samenleving, als buurtbewoners. Oók mensen die in een extra kwetsbare positie verkeren door psychiatrische of psychosociale problemen, een licht verstandelijke beperking en/of multiproblemen. ‘Een buurt voor iedereen’: een plek waar alle bewoners zich welkom en thuis kunnen voelen. Wat kun je van een buurt verwachten? Wat draagt bij aan ‘een buurt voor iedereen’? Hoe zorgen we dat iedereen zich veilig en thuis voelt? Lees meer