Vroeg Erop Af in de particuliere verhuur?

Het Verwey-Jonker Instituut doet al jarenlang onderzoek naar armoede en schuldenproblematiek. De gemeente Amsterdam vroeg ons deze problematiek te onderzoeken in een bijzondere sector: de particuliere woningverhuur in Amsterdam. De gemeente werkt al ruim tien jaar samen met de woningcorporaties aan het vroegtijdig signaleren van schulden. Lees meer

Gemengd wonen met statushouders

Een kans voor ondersteuning van statushouders bij integratie en participatie

Gemengd wonen is de laatste jaren steeds populairder geworden. Dit komt door een tekort aan sociale huurwoningen voor starters en door de vraag naar woningen voor allerlei groepen met (tijdelijke en) urgente woonbehoeften. Met dit verkennend onderzoek hebben we geprobeerd inzicht te verkrijgen in wat gemengde woonprojecten. Lees meer

Overlast voorkomen in de wijk

Overlast voorkomen in de wijk, hoe doe je dat? De laatste jaren hebben woningcorporaties geregeld te maken met overlast in de wijk veroorzaakt door huurders die zorg of begeleiding nodig hebben. Deze overlast zet de leefbaarheid onder druk. Hoe kunnen overlastsituaties worden voorkomen? Lees meer