Aan de slag in kwetsbare wijken

Staalkaart van aanpakken en initiatieven voor vitale wijken

Hoe zetten de steden en hun lokale partners zich in om de leefbaarheid van kwetsbare wijken te verbeteren? Platform31 organiseerde een Community of Practice waarin de expertise en ervaring van beleidsmakers professionals uit 12 steden centraal stond.  Lees meer

Boze burgers

Omgaan met weerstand tegen de multiculturele samenleving

Zwarte Piet, de komst van vluchtelingen of een nieuw asielzoekerscentrum in de wijk zijn onderwerpen waarbij voor- en tegenstanders vaak lijnrecht tegenover elkaar staan. Ook gemeenten signaleren toenemende wij-zijgevoelens, vooral wanneer het gaat over de multiculturele samenleving. Hoe kunnen gemeenten omgaan met zogenoemde 'boze burgers'? En welke interventies kunnen zij daarvoor inzetten? Lees meer

Werk en inkomen in integrale aanpakken

Een verkenning van theorie en praktijk

Integraal werken betekent dat de burger centraal staat. In een integrale benadering wordt er met één ondersteuningsplan voor één gezin gewerkt, bij voorkeur met één contactpersoon die samen met de ‘klant’ de ondersteuning coördineert en regisseert. In deze verkenning bekijken we hoe werk en inkomen in integrale aanpakken vorm krijgt. Lees meer

Wijkteams en diversiteit

Hoe wijkteams inspelen op etnisch-culturele diversiteit

Kennisplatform Integratie & Samenleving onderzocht de stand van zaken, de succes- en faalfactoren, verbetermogelijkheden en behoeften aan diversiteit bij wijkteams in Nederland. Uit dit onderzoek blijkt dat wijkteams bewoners met een migratieachtergrond nog niet optimaal bereiken." Lees meer

Zweven en zwoegen op Zuid

Een kroniek over de integrale ondermijningsaanpak op Rotterdam Zuid

Ondermijnende criminaliteit is in Rotterdam Zuid al jaren een indringend probleem, verweven met thema’s als armoede, werkloosheid en huisvesting. De aanpak hiervan vergt samenwerking tussen vele overheidsorganisaties. Daarom is in 2014 de integrale aanpak Hartcore ontstaan. Dit rapport laat zien hoe deze bijzondere en vernieuwende aanpak van ondermijning tot stand komt. Lees meer