Betrokken bij klimaat

Burgerfora aanbevolen

Naar aanleiding van een motie heeft een onafhankelijke adviescommissie onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om burgers beter te betrekken bij het klimaatbeleid. Hierbij heeft de commissie vooral gekeken naar de mogelijke rol van een burgerforum. Lees meer

Naar een inclusieve energietransitie

Belemmeringen en bouwstenen bij de participatie van inwoners met een migratieachtergrond

Hoe kan de energietransitie inclusiever worden, iets van álle Nederlanders? Hoe pak je dat als gemeente, woningcorporatie of andere stakeholder aan? KIS deed samen met Klimaatverbond Nederland onderzoek naar de participatie van inwoners met een migratieachtergrond bij de energietransitie en duurzaam energieverbruik. Lees meer

Opgaven Verbinden in de Wijk

Aan de slag met koppelkansen voor leefbaarheid en duurzaamheid

In het experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken wordt onderzocht hoe de energietransitie kan worden ingezet voor het verbeteren van de leefbaarheid. Het verzilveren van zogenaamde koppelkansen gaat echter niet vanzelf. Maar het kan, en dit inspiratieboek laat zien hoe. Lees meer