Een wijkgerichte aanpak: Het fundament

Bezuinigingen, decentralisaties, burgerkracht, participatiesamenleving, eigen verantwoordelijkheid, etc. Weinig is zeker, alles lijkt ter discussie te staan. Toch is er een houvast. Ergens krijgen deze woorden vaste grond onder de voeten. Deze notitie gaat over het speelveld van een snel veranderende verzorgingsstaat, over wijken en wijkgericht werken. Lees meer