Wijkenaanpak en ondermijnende criminaliteit

In dit rapport worden twee werelden bij elkaar gebracht. Wijkenaanpak en de aanpak van ondermijnende criminaliteit blijken twee kanten van dezelfde medaille. Door cumulatie van problemen in kwetsbare wijken is er een voedingsbodem voor criminele activiteiten. Aanpak daarvan vergt een gebiedsgerichte benadering, waar criminaliteitsbestrijding integraal onderdeel van is. Lees meer

Een wijkgerichte aanpak: Het fundament

Bezuinigingen, decentralisaties, burgerkracht, participatiesamenleving, eigen verantwoordelijkheid, etc. Weinig is zeker, alles lijkt ter discussie te staan. Toch is er een houvast. Ergens krijgen deze woorden vaste grond onder de voeten. Deze notitie gaat over het speelveld van een snel veranderende verzorgingsstaat, over wijken en wijkgericht werken. Lees meer