Verduurzamen mét bewoners

Samenwerken aan de energietransitie in kwetsbare wijken

Hoe vergroot je de kans op betrokkenheid van bewoners bij de energieopgave in kwetsbare wijken? Daarover gaat deze publicatie, die middels een fictieve casus het proces van de energietransitie in een wijk beschrijft. Lees meer

Vastgoedinvesteringen met impact

Corona, geldgebrek en de grote opgave rond de verduurzaming van het maatschappelijk vastgoed dwingt gemeenten, scholen, stichtingen en verenigingen kritisch naar het eigen vastgoed te kijken. Draagt het nog bij aan de maatschappelijke doelen? Hoe kan je daarop sturen? In deze publicatie worden vier accommodaties besproken die een belangrijke maatschappelijke functie hebben voor hun dorp of stad. Ze staan in Austerlitz, Eemnes, Delft en Utrecht. Ze laten zien wat er allemaal mogelijk is als ontmoetingsplek in de buurt. Lees meer

Samen naar een duurzame en leefbare wijk

Lessen van drie jaar experimenteren in kwetsbare wijken

Kunnen we de energietransitie benutten als hefboom om de leefbaarheid in kwetsbare wijken te verbeteren? Na drie jaar experimenteren in het programma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken maken we in dit rapport de balans op. De deelnemende wijken hebben waardevolle stappen gezet en belangrijke lessen geleerd. Lees meer

Opgaven Verbinden in de Wijk

Aan de slag met koppelkansen voor leefbaarheid en duurzaamheid

In het experimentenprogramma Verduurzaming van Kwetsbare Wijken wordt onderzocht hoe de energietransitie kan worden ingezet voor het verbeteren van de leefbaarheid. Het verzilveren van zogenaamde koppelkansen gaat echter niet vanzelf. Maar het kan, en dit inspiratieboek laat zien hoe. Lees meer

Naar een inclusieve energietransitie

Belemmeringen en bouwstenen bij de participatie van inwoners met een migratieachtergrond

Hoe kan de energietransitie inclusiever worden, iets van álle Nederlanders? Hoe pak je dat als gemeente, woningcorporatie of andere stakeholder aan? KIS deed samen met Klimaatverbond Nederland onderzoek naar de participatie van inwoners met een migratieachtergrond bij de energietransitie en duurzaam energieverbruik. Lees meer

“De opgave waar we voor staan is groot en complex”

Essaybundel over aardgasvrije wijken door negen professoren

Het Programma Aardgasvrije Wijken vroeg negen wetenschappers om te reflecteren op de opgave van het programma: leren hoe de wijkgerichte aanpak kan worden ingericht en opgeschaald. Lees meer

Burgercollectieven in de energietransitie

Zeven lessen voor de uitnodigende ambtenaar

De handreiking ‘Burgercollectieven in de energietransitie’ biedt 7 lessen voor de uitnodigende ambtenaar hoe om te gaan met burgercollectieven. Deze handreiking is bedoeld om (lokale) overheden, voornamelijk gemeenten, maar ook provincies en waterschappen, te inspireren en handvatten te geven om burgercollectieven te faciliteren en te ondersteunen. Lees meer

Betrokken bij klimaat

Burgerfora aanbevolen

Naar aanleiding van een motie heeft een onafhankelijke adviescommissie onderzoek gedaan naar de mogelijkheid om burgers beter te betrekken bij het klimaatbeleid. Hierbij heeft de commissie vooral gekeken naar de mogelijke rol van een burgerforum. Lees meer