Zicht en greep

Overkoepelende analyse BZK-project Lokale ondermijning en weerbaar bestuur

Op verzoek van het Ministerie van BZK voerde de Kenniswerkplaats Veiligheid en Veerkracht in 2018 een onderzoek uit naar het vóórkomen en het tegengaan van ondermijnende processen of gedragingen, die niet direct te maken hebben met strafbaar gedrag, maar wel problematisch zijn voor de sociaal-maatschappelijke orde binnen de lokale overheid.

Downloaden?

Ga hier naar de downloadpagina (Verwey-Jonker Instituut).