Wijkenaanpak en ondermijnende criminaliteit

In dit rapport worden twee werelden bij elkaar gebracht. Wijkenaanpak en de aanpak van ondermijnende criminaliteit blijken twee kanten van dezelfde medaille. Door cumulatie van problemen in kwetsbare wijken is er een voedingsbodem voor criminele activiteiten. Aanpak daarvan vergt een gebiedsgerichte benadering, waar criminaliteitsbestrijding integraal onderdeel van is.

Downloaden?

Download hier de pdf (CCV).