Werken aan herstel en stabiliteit

Wijk- en buurtvoorzieningen met aandacht voor psychische kwetsbaarheid

Nu meer mensen met een psychische kwetsbaarheid of verslaving zelfstandig in de wijk blijven wonen, vraagt dat aandacht voor de voorzieningen in de wijk. Welke voorzieningen dragen op wijk-, buurt of kernniveau bij aan herstel van mensen die dat nodig hebben? En aan het thuisgevoel van alle wijkbewoners, dus zowel van mensen met een psychische kwetsbaarheid als zonder? Welke manieren zijn er om de draagkracht van wijken en buurten te versterken? In het experiment Weer Thuis hebben we bouwstenen geïdentificeerd die bijdragen aan het zelfstandig wonen van mensen met een psychische kwetsbaarheid en/of verslaving, en die (op onderdelen) op wijk- en buurtniveau kunnen worden georganiseerd. In deze publicatie werken we die uit en geven we voorbeelden uit de praktijk.

Downloaden?

  • Download hier de pdf.