Weerbare wijken tegen ondermijning

Contouren van een nieuwe strategie

De ondermijnende criminaliteit vindt zijn voedingsbodem in kwetsbare stadswijken. En draagt vervolgens ook bij aan de verdere verloedering daarvan. In dit essay wordt het belang van een tweeledig offensief beargumenteerd, waarmee de bestrijding van ondermijnende criminaliteit samengaat met een positieve stedelijke ontwikkeling.

Downloaden?

Ga hier naar de downloadpagina (Verwey-Jonker Instituut).