Waakvlamfunctie nodig voor kwetsbare bewoners

Onderzoek naar de inrichting van zorg en ondersteuning voor kwetsbare personen in corporatiewijken

Kwetsbare bewoners in corporatiewijken krijgen te laat of te weinig ondersteuning vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Een vroege signalering van problemen, de waakvlamfunctie, moet terugkomen in de wijken. Dat is de conclusie van het onderzoek dat Andersson Elffers Felix (AEF) op verzoek van Aedes uitvoerde.

Downloaden?

Ga hier naar de downloadpagina (Aedes).