Systeeminnovatie voor de duurzame verbetering van kwetsbare wijken

Een verkenning naar het belang en de mogelijkheden van innovatie in de context van de wijkaanpak

Deze whitepaper is het resultaat van een eerste verkenning naar de mogelijkheden van innovatie binnen de wijkaanpak. Voor de verkenning hebben we in gesproken met verschillende personen die betrokken zijn bij de wijkaanpak en kennis en ervaring hebben op het gebied van innovatie.

Downloaden?

  • Bekijk hier het rapport.