Preventie met gezag

Een strategie voor weerbare wijken

Bij de aanpak van georganiseerde (drugs)criminaliteit dienen repressie en
preventie elkaar te versterken. Eerder heeft het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van het SBO bouwstenen aangereikt voor een territoriale strategie als onderdeel van een bredere preventieve aanpak. Bijgaand advies geeft als sluitstuk de wenselijke strategie aan.

Downloaden?

Download hier de pdf (Binnenlands Bestuur).