Op zoek naar een rechtvaardige stad

Een verkenning van perspectieven op rechtvaardigheid in stad en wijk

Het thema van de rechtvaardige stad leeft in Nederland; menig discussie over stedelijke ontwikkeling staat in het teken van rechtvaardigheid of inclusiviteit. Daarbij gaat het bijvoorbeeld over (de toegankelijkheid van) wonen, publieke voorzieningen en mobiliteit in de stad. Daarnaast spreken gemeenten en andere organisaties zich steeds vaker uit voor rechtvaardige steden en wijken. Met dit magazine willen we een bijdrage leveren aan de discussie over deze ambitie – en daarmee de verwezenlijking ervan.

Want wat betekent een rechtvaardige stad precies? In zijn essay ‘Maximaal, gelijk, voldoende, vrij: vier perspectieven op de rechtvaardige stad’ liet onderzoeker en bijzonder hoogleraar Edwin Buitelaar zien dat er op die vraag niet één, maar vier soorten antwoorden mogelijk zijn – en dat er op bepaalde punten duidelijke keuzes moeten worden gemaakt. In dit magazine vind je een samenvatting van deze vier perspectieven op de rechtvaardige stad. Daarnaast vind je er inspiratie over de praktische betekenis van de rechtvaardige stad, in de vorm van acht voorbeelden van hoe gemeenten en andere organisaties op tal van terreinen werk maken van meer rechtvaardige steden en wijken. We sluiten af met een aantal reflecties en conclusies voor de praktijk.

Downloaden?

  • Download hier de pdf.