Literatuurstudie Sociale Cohesie

Ten behoeve van de ontwikkeling van de maatschappelijke impactanalyse (MIA)

Deze studie dient ertoe het concept sociale cohesie te ontleden tot een aantal hoofd- en subdomeinen. Sociale cohesie gaat niet alleen over (on)gelijkheid en inkomensverschillen, maar ook over aspecten van sociale veiligheid en sociale controle, de kwaliteit van sociaal contact, de verbondenheid met de leefomgeving en vertrouwen in politieke instituties en de rechtsstaat.

Downloaden?

Ga hier naar de downloadpagina (Verwey-Jonker Instituut).