Lessen voor een nieuwe gebiedsgerichte aanpak

Meta-analyse van onderzoeksliteratuur en bestaande evaluaties en rapportages van aanpakken op wijkniveau in verschillende beleidsdomeinen uit het verleden.

Downloaden?

  • Download hier de pdf (Kennisbank Openbaar Bestuur).