Leefbaarheid en veiligheid op het platteland

De laatste jaren is er sprake van een hernieuwde aandacht voor leefbaarheids- en veiligheidsvraagstukken in kwetsbare gebieden, waarbij de focus ligt op het in samenhang en integraal aanpakken van de opgaven. De aandacht gaat voornamelijk uit naar kwetsbare wijken en buurten in (groot)stedelijke gebieden. Het merendeel van de Nederlandse gemeenten bevindt zich echter in matig stedelijk tot ruraal gebied, ook wel landelijk gebied genoemd. Ook deze gebieden kampen met verschillende opgaven op het gebied van leefbaarheid en veiligheid. Dit onderzoek richt zich op landelijke gebieden. Het voornaamste doel van het onderzoek is het in kaart brengen van leefbaarheids- en veiligheidsvraagstukken die zich daar afspelen.

In dit onderzoek luidt de centrale vraag: Welke factoren bepalen (het gevoel van) leefbaarheid en veiligheid van dorpen in het landelijk gebied? Daarbij gaan we in op de vraag wat er door gemeenten en bewoners gedaan wordt/kan worden om dorpen leefbaar te maken en te houden.

Deze rapportage bevat onder meer:

  • het resultaat van een beknopte literatuurstudie
  • de analyseresultaten van de Leefbaarometers 2012 en 2018 waaruit naar voren komt met welke dorpen het goed lijkt te gaan en met welke dorpen juist niet
  • de dorpsbeschrijvingen van de 10 dorpen
  • de belangrijkste bevindingen, inzichten en rode draden, gevolgd door een aantal aanknopingspunten voor beleid

Downloaden?

  • Download hier de pdf.