Inspiratie voor een inclusieve wijk

Vijf thema’s uit het Innovatieprogramma Langer Thuis in de inclusieve wijk

Buurten en wijken zo inrichten dat thuis wonen met zorg en ondersteuning vanzelfsprekend is. Dat is de ambitie van de inclusieve wijk. Het gaat niet alleen om goed wonen, maar ook om een ondersteunende sociale en fysieke leefomgeving en toegankelijke voorzieningen. Geen buurt, wijk of dorp is hetzelfde. Hoe ontwikkel je een gerichte aanpak voor wat mensen in jouw buurt, wijk of dorp nodig hebben om langer thuis te kunnen wonen?

Voor het aanpakken van deze uitdaging staan meerdere partijen aan de lat: gemeenten, woningcorporaties, zorg- en welzijnorganisaties, marktpartijen en bewoners. Steeds vaker werken zij samen in zogeheten gebiedscoalities. Ze ontwikkelen gezamenlijk een gerichte, integrale en gebiedspecifieke aanpak die aansluit bij de leefwereld van de bewoners.

Downloaden?

  • Download hier de pdf.