Handreiking voor actieonderzoek naar leefbaarheid en veiligheid in wijken

Vanuit het Herstel- en perspectiefprogramma Leefbaarheid en veiligheid is het voornemen om de lokale aanpakken van leefbaarheid en veiligheid en de daaraan verbonden onderzoeken (meer) in samenspraak met bewoners en sleutelfiguren in een gebied op te zetten en uit te voeren. Om deze reden is er een voorkeur voor zogenaamde participatieve actieonderzoeken. Het rapport is een handreiking voor degenen die de participatieve actieonderzoeken in de wijken gaan uitvoeren.

Downloaden?

  • Download hier de pdf (Kennisbank Openbaar Bestuur).