Burgercollectieven in de energietransitie

Zeven lessen voor de uitnodigende ambtenaar

De komende jaren gaat de energietransitie een versnelling doormaken. Dat verandert de manier waarop wij met elkaar samenleven; hoe we ons huis verwarmen, douchen, koken, wat we ons financieel kunnen veroorloven en hoe we ons verplaatsen. Daarom is het belangrijk dat inwoners worden betrokken bij wat er gaat gebeuren en dat zij invloed kunnen uitoefenen op de keuzes die in de energietransitie worden gemaakt.

Wat wordt er bedoeld met burgercollectieven? Wat is de kracht en meerwaarde van burgercollectieven binnen de energietransitie? Welke lessen kun je als lokale overheid, en als ambtenaar in het bijzonder trekken, die lokale overheden, en ambtenaren in het bijzonder, in staat stellen om zich uitnodigend op te stellen richting burgercollectieven?

De handreiking ‘Burgercollectieven in de energietransitie’ biedt 7 lessen voor de uitnodigende ambtenaar hoe om te gaan met burgercollectieven. Deze handreiking is bedoeld om (lokale) overheden, voornamelijk gemeenten, maar ook provincies en waterschappen, te inspireren en handvatten te geven om burgercollectieven te faciliteren en te ondersteunen.

Downloaden?

  • Download hier de pdf.