Gedeelde ruimte op Zuid

Hoe verschillende sociale groepen de stad gebruiken, beleven en waarderen

Nu wordt het vertrouwd maken met je plek en een binding aan te gaan op Zuid nog te veel belemmerd door zwerfafval, een ‘ongezellige’ sfeer en een te masculiene openbare ruimte. Dit blijkt uit onderzoek van Wenda Doff en Erik Snel in opdracht van de gemeente Rotterdam en de Kenniswerkplaats Leefbare Wijken.

Rotterdam Zuid heeft het afgelopen decennium een meer gemengde bevolking gekregen door het toegenomen aandeel middengroepen, mede door het mengingsbeleid van de gemeente en woningcorporaties. Nu is onderzocht hoe verschillende sociale groepen op Zuid gebruik maken van de openbare ruimte en met elkaar samenleven. Dit is in kaart gebracht aan de hand van narratieve kaarten (tekeningen met verhalen) van verschillende typen bewoners over het gebruik van de openbare ruimte, zoals parken, pleinen en straten, en voorzieningen zoals winkels en buurtcentra. Dit onderzoek over de ‘geleefde stad’ levert kennis op voor de nog op te stellen toekomstvisie voor Rotterdam Zuid.

Naar de publicatie

  • Klik hier om de publicatie te downloaden.