“De opgave waar we voor staan is groot en complex”

Essaybundel over aardgasvrije wijken door negen professoren

Het Programma Aardgasvrije Wijken vroeg negen wetenschappers om te reflecteren op de opgave van het programma: leren hoe de wijkgerichte aanpak kan worden ingericht en opgeschaald.

De opgave waar we voor staan is groot en complex. Het gaat soms over de technische en financiële kanten van de energietransitie, maar veel vaker gaat het over de sociale impact. Dit is onlosmakelijk verbonden met het verduurzamen en aardgasvrij maken van miljoenen woningen

Online lezen?

Ga hier naar de pagina (Programma Aardgasvrije Wijken).