Wat belemmert en helpt wijkteams?

Blik op het werk van José, Mehmet en andere wijkteamleden

Na de decentralisatie van taken in het sociaal domein in 2015 kozen de meeste gemeenten voor het opzetten van sociale wijkteams. Teams die integraal, generalistisch, interdisciplinair en outreachend te werk gaan; ten behoeve van de zorg- en dienstverlening die gemeenten bieden aan inwoners in het kader van de Wmo, Jeugdwet en Participatiewet. 

Downloaden?

Ga hier naar de downloadpagina (Movisie).