De menselijke maat: interventieprofessionals in het sociaal domein

Meerdere studies en experts wijzen op verminderde leefbaarheid en veiligheid in de meest kwetsbare wijken. In deze gebieden lopen vraagstukken rond armoede, laaggeletterdheid, gezondheid, veiligheid, onderwijs en zorg en meer in elkaar over.

Downloaden?

Ga hier naar de downloadpagina (Movisie).