De kracht van gebiedsgebonden politiewerk

Een internationale literatuurstudie

Ronald van Steden (NSCR/VU), Rosanne Anholt en Rein Koetsier (VU) hebben een internationale literatuurstudie naar gebiedsgebonden politiewerk uitgevoerd. Ze hebben in kaart gebracht welke inzichten de wetenschappelijke literatuur biedt over de organisatie, uitvoering en werking van lokaal politiewerk, waar leemtes zitten en waar nader onderzoek nodig is. De onderzoekers voerden de studie uit in het kader van de strategische onderzoeksagenda van de politie.

Downloaden?

Bekijk hier de pdf (NSCR).