Buurtdragers

Een ruimtelijk programmatische verkenning van ontwikkelbuurten

Door de coronacrisis is er een nog sterker besef van een kwalitatief goede openbare ruimte en dagelijkse voorzieningen in eigen buurt. Deze verkenning gaat over het belang van deze buurtdragers. De vraag die centraal staat is met wat voor soort interventies gemeente en woningbouwcorporaties met bewoners het woon- en leefklimaat in ontwikkelbuurten kunnen versterken.

Downloaden?

Ga hier naar de downloadpagina (Hogeschool van Amsterdam).